Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
DURUM SORGULAMA

Projenin Amaçları ve Genel HedefiProjenin Gerekçesi: 

• Kadınların gelirlerinin düşük olması ve çocuk bakım hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle istihdama katılım oranlarının düşük olması
• Başta ev hizmetlerinde çalışan kadınlar olmak üzere kadınlar arasında kayıt dışılığın erkeklere göre daha yüksek seyretmesi

Projenin Amacı:

“Kazan Kazan Stratejisi” doğrultusunda;
• Bir yandan çocuk bakıcısı istihdam etmenin maliyetini düşürerek kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması,
• Bir yandan da doğum yapan ve bu yüzden işgücü piyasasından dışlanma ya da belirli bir süre uzak kalma riski taşıyan kadınların ev eksenli çocuk bakım hizmeti yoluyla işgücü piyasasına katılımının veya geri dönüşünün kolaylaştırılması

Projenin Genel Hedefi:

• Kayıtlı Kadın İstihdamının Artırılması