Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
DURUM SORGULAMA

KİMLER FAYDALANABİLİR?Tam zamanlı işçi olarak bir işverenin yanında çalışan sigortalı anneler, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıklarında mali destekten  yararlanabilirler.

Projeden Yararlanabilmeniz İçin Taşımanız Gereken Şartlar Şunlardır:

üBaşvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak.

üT.C. vatandaşı olmak.

üBir işverenin yanında sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak. (SGK’ya en az 30 tam gün primi bildirilmiş olmak.)

üİstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinden birinde çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmek. (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır.)

üAnalık izin süresini geçirmiş olmak. (Analık izin süresinde olan anneler çalışmaya başladıklarında projeden faydalanabilirler.)

üAnnenin yıllık ortalama brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamalıdır. (2016 için 3.294,00 TL) 

üÇalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak. (Bebeğin anneannesi veya babaannesi çocuğa bakıyorsa Projeden faydalanmanız mümkün değildir) 

üProje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak.

üEn geç kesin kayıt tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek-9 kapsamında(çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek.

Çalıştırdığınız Çocuk Bakıcısının Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

üT.C. vatandaşı ve kadın olmak.

üİstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinin birinde ikamet ediyor olmak. (Siz hangi ilde ikamet ediyor iseniz bakıcınızın ikametgahının da o ilde olması gerekmektedir.)

üHizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olmak. (SGK’ya 30 tam gün primi bildirilmiş olmak.)

üBakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak. (Bebeğin anneannesi veya babaannesi çocuğa bakıyorsa Projeden faydalanmanız mümkün değildir.) 

üEn az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olmak.

 

         KİMLER FAYDALANAMAZ ?

 

üBaşvuru şartlarında aranan kriterleri yerine getirmeyenler

ü5510 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesine göre sigortalı sayılmayan anneler

üSosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışan anneler 

ü5510 sayılı Kanun Ek-5 ve Ek-6 Sigortalısı tam zamanlı ya da sürekli çalışmayan 

ü5510 sayılı Kanun Geçici 20 inci maddesinde yer alan Banka Sandığı mensupları (SGK’ya kendilerine ilişkin herhangi bir   bildirim yapılmadığından ve bu nedenle SGK Bilişim Altyapısında kendilerine ait veri bulunmadığından)

üSGK Bilişim Altyapısına göre oluşturulan Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından başvurusu kabul görmeyen diğer kişiler (SGK    Bilişim Altyapısından ya da MERNIS gibi Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından kullanılan diğer veritabanlarından veri yokluğu nedeniyle bilgi çekilemeyen haller) 

üProje Dokümanlarından veya Avrupa Birliği Mevzuatından veyahut da Türk Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle kendisine uygun maliyet olarak ödeme yapılamayacak diğer kişiler (Belgelerde usulsüzlük yapanlar vs)