Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
DURUM SORGULAMA

Önemli Duyuru2016-11-24 09:46:42EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ

FAYDALANICILARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 06 Mart 2015 tarihinde pilot iller olarak belirlenen İzmir, Bursa ve Antalya’da uygulanmaya başlayan “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’’ etkin, verimli ve çözüm odaklı perspektifiyle, kazan-kazan stratejisi doğrultusunda amaçladığı hedeflere ulaşacak şekilde başarıyla uygulanmaya devam ediliyor. 

50 milyon avroluk bütçesiyle alanında uygulanan en büyük proje olan, kısa adıyla “Evde Çocuk Bakımı Projesi”nin, kadın istihdamına sağladığı katkı neticesinde elde edilen olumlu geri dönüşlerin bir yansıması olarak, mali destek tutarı artırılmış ve sertifikalı bakıcı istihdam edilmesi halinde sağlanan ilave ödemeye ilişkin kıstas güncellenmiştir. Buna göre: 

üMali Destek Tutarlarının Arttırılması

Tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve kriterleri karşılayan faydalanıcı annelere verilen hibe tutarı  yaklaşık 1.200 TL ye; engelli çocuğu olan veya tek ebeveyn anneler veya sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam eden annelere yapılan hibe tutarı ise yaklaşık 1.500 TL ye çıkartılmaktadır. 

Faydalanıcılar 15 Aralık 2016 tarihinden itibaren artırımlı tutar üzerinden hibe alacaklardır.

ü0-36 Ay Çocuk Bakımını Kapsayan Bir Sertifika Programına Devam Eden Bakıcılar İçinde İlave Ödeme Yapılması 

Proje kapsamında istihdam edilen çocuk bakıcısının, “0-36 ay çocuk bakımını kapsayan” Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika programı için başvuru yapması ve eğitime devam etmesi halinde, eğitim süresi boyunca hibe desteği faydalanıcıya artırımlı olarak ödenecektir.

Bu durumda olan faydalanıcılar, kurs kayıt bilgileri ve eğitim süresini gösteren belgelerle 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren proje yerel ofislerine başvurabilirler. 

Faydalanıcılara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.