Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
DURUM SORGULAMA

Evde Çocuk Bakımı Projesi 1. Çalıştayı2016-07-11 10:22:35Sosyal Güvenlik Kurumu, başta çocuk bakıcıları ve yabancı uyruklu çalışanlar olmak üzere Türkiye’de kayıt dışı olarak ev hizmetlerinde çalışanların kayıtlı istihdamını geliştirmeye ve teşvik etmeye yönelik hazırlanacak olan Strateji Belgesi’nin içeriğini Çalıştay’da tartıştı. 


Küçük çocuk sahibi kadınların çalışma hayatına katılımını veya geri dönüşünü kolaylaştırmayı ve kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılmasını amaçlayan Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında hazırlanacak olan Strateji Belgesi’nin çalıştaylarının ilki 24-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bolu Abant Palace Otellastde gerçekleştirildi.


Çalıştaya Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcilerinin yanı sıra, konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileri olmak üzere toplamda 45 kişi katıldı.


Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı ve Proje Kıdemli Operasyon Yöneticisi Muhiddin Şahin’in açılışını ve moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda proje hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar ile projenin mevcut durumu hakkında bilgiler verildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Proje Koordinatörü Cenkhan Altıntaş’ın sunumunun ardından Şube Müdürü Esra Ceyhun tarafından ev hizmetlerinde çalışan kadınların sigortalılıkları hakkında sunum gerçekleştirildi. 


3 gün süren çalıştayda ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılıklarının nasıl daha etkin hale getirileceği, kadınların çalışma yaşamına katılımının sağlanması ve projenin kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yaptığı katkı, bakım ekonomisinin önemi, bakım hizmetlerinin etkin ve kaliteli hale getirilmesi hakkında görüş ve önerilerde bulunuldu.

Projemizin Çalıştay toplantılarına katılan tüm paydaşlarımıza sundukları görüş ve önerileri ile projemize kattıkları değer için teşekkürlerimizi sunarız.