Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
DURUM SORGULAMA

30 Mart 2016 Yönlendirme Komitesi Toplantısı2016-04-05 11:29:29Evde Çocuk Bakımı Projesi İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Projemizin ikinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı 30 Mart 2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Neşet Ertaş toplantı salonunda yoğun bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı ve aynı zamanda Proje Kıdemli Operasyon Yöneticisi Muhiddin ŞAHİN’in açılışını yaptığı toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu, Program Otoritesi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili diğer Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından yaklaşık 50 katılımcı teşrif etmişlerdir.

Toplantıda, projenin başlangıcından itibaren proje hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar ile projenin mevcut durumu Proje Koordinatörü Cenkhan ALTINTAŞ tarafından gerçekleştirilen sunumla tüm katılımcılarla paylaşılmıştır. Sunumun ardından Sosyal Güvenlik Kurumu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı ve aynı zamanda Proje Kıdemli Operasyon Yöneticisi Vekili Av. İbrahim GÜL’ün moderatörlüğünde, paydaşların görüş ve önerileri ile proje hakkında yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır.

Projemizin İkinci Yönlendirme Komitesi toplantısına katılan tüm paydaşlarımıza sundukları görüşler ve öneriler ile projemize kattıkları artı değerler için proje ekibi olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Sunuma ulaşmak için tıklayınız.