Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
DURUM SORGULAMA

Sn. Dr. Mehmet Selim BAĞLI’nın projemizle ilgili mesajı2016-03-03 11:13:20Kurum Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Selim BAĞLI’nın “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu”  ile İlgili Mesajı

Yapılan çalışmalar kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkin bireyler olarak katılımının sağlanmasıyla toplumun refah seviyesinin, eğitim düzeyinin ve kişi başına gelirinin yükseleceğini göstermektedir. Dünya nüfusunun yarısını kadınların oluşturduğunu düşündüğümüzde “gelişmiş ülkeler” arasında yerini almak isteyen bir ülkenin kadınlarının fırsatlara ve kaynaklara daha etkin katılımının sağlanması gerektiği inancındayız.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Kurumumuz tarafından yürütülmekte olan “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” projesinin bir yılını geride bırakmış bulunuyoruz.

Toplumumuzun temel değeri olan kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, çalışan ve çocuk sahibi olup Antalya, İzmir ve Bursa illerinde ikamet eden faydalanıcı annelere aylık 300 Avro hibe ödemesi yapmaya devam etmekteyiz. Annelerin, projeden yararlanma önkoşullarından biri de Kurumumuza kayıtlı çocuk bakıcısı istihdam etmeleridir. Bu sayede “kazan-kazan” stratejisi uygulanılarak hem faydalanıcı annenin hem de çocuk bakıcısının kayıtlı istihdamda yer almaları sağlanmıştır.

Proje kapsamında engelli çocuğu olan, tek başına çocuk yetiştiren ya da çocuk eğitimi alanında sertifikası olan çocuk bakıcısı çalıştıran annelere 300 Avro yerine 390 Avro hibe dağıtarak, hem dezavantajlı grupta yer alan ve engelli çocuğu bulunan kadınların, istihdama girmelerinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik adımlar atıyor hem de mesleki eğitimi teşvik etmiş oluyoruz.

Çocuk sahibi kadınların işgücüne katılımını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri olan çocuk bakımı sorununa, yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulma amacı taşıyan proje kapsamında Mart 2016 başı itibariyle toplamda 4.000 faydalanıcı anneye yaklaşık 4.6 milyon Avro ödeme yapılmıştır. Ön kayıt aşaması halen açık olan ve Haziran 2017 itibariyle sona erecek projenin yürütümünü en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

                                                                                               Dr. Mehmet Selim BAĞLI

                                                                                                          Kurum Başkanı